tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 09.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 22.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 16.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 29.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 23.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 01.10.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.10.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 30.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 08.10.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 04.10.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 13.10.2020
График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично
 
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 22.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 29.09.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.09.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.10.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 04.10.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 13.10.2020