tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

 

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 16.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 12.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 23.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 22.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 30.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 26.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 04.02.2020

 

 

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 02.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 22.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 09.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 07.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 14.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 12.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.01.2020
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.01.2020 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.01.2020