tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 10.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 18.07.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 14.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 23.07.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 21.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 30.07.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 24.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 01.08.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 28.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.08.2019

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 14.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 23.07.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 21.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 30.07.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 28.07.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.08.2019 Edit