tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 16.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 12.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 23.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 22.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 30.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 26.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 04.06.2019

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 12.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.05.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.05.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.05.2019