tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 02.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 11.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 06.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 14.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 09.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 16.01.2018 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.01.2018 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.01.2019

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 28.12.2018 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 07.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 06.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 14.01.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.01.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.01.2019