tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 11.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 19.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 18.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 26.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 22.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 01.10.2019

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.09.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 22.09.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 01.10.2019