tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.11.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 24.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 03.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 05.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 01.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 10.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 04.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 12.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 11.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 19.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 18.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.01.2020

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 24.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 03.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 01.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 10.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 15.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 19.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 27.12.2019