tl_files/kd/photos/519x347.jpg

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 2 пъти седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 21.11.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 17.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 26.11.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.11.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 24.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 03.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 05.12.2019

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 17.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 26.11.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 24.11.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 03.12.2019
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 01.12.2019 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 10.12.2019