tl_files/kd/photos/519x347.jpg

 

График на курсовете от Германия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 22.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 29.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 04.07.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 13.07.2021

График на курсовете от Испания за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 13.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 22.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 20.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 29.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 27.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 04.07.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 13.07.2021

График на курсовете от Англия за България-курсовете са 1 път седмично

ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 08.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 17.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 10.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 20.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 12.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 24.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 18.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 28.06.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 25.06.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 06.07.2021
ДАТА НА ТРЪГВАНЕ 02.07.2021 ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ 12.07.2021